Projektledelse

Hos EL-Jyden er projektledelse at tage ansvar. Vi kan håndtere mange opgaver, fx renovering og installering af nye el-installationer i både private boliger, erhvervsmål og industrielle bygninger.

Når vi leder projekter, lægger vi stor vægt på at planlægge og organisere, så alle ressourcer kan blive anvendt mest effektivt ift. det fastlagte mål og formål. Desuden vægter vi organisering og god kommunikation mellem faggrupperne og bygherre højt, så et tilfredsstillende resultat kan opnås indenfor tidsplanen.

Vi er opdateret indenfor de nyeste reglementer indenfor elsikkerhed, hvilket betyder, at du kan sikre at elinstallationerne er installeret er indenfor de gældende regler (”Stærkstræmsbekendtgørelsen, afsnit 6”, ”Bekendtgørelse 1082” og standarder indenfor ”HD-60364-serien”). Vi arbejder ud fra værdierne: Ansvar, planlægning og god kommunikation.


(+45) 40 58 23 99